Veranderingen in ANW-halfwezenuitkering

Veranderingen in ANW-halfwezenuitkering

Op dit moment is het zo dat een nabestaande (ouder of verzorger) met een (ongehuwd) kind onder de 18 jaar recht heeft op een Anw-halfwezenuitkering. Een kind is halfwees wanneer één van zijn ouders overlijdt. Deze uitkering is inkomensonafhankelijk en bedraagt 20% van het netto-minimumloon (dit is inclusief vakantietoeslag ongeveer € 275 per maand). Er wordt altijd maar één halfwezenuitkering per gezin uitgekeerd, ongeacht het aantal kinderen onder de 18 jaar. De uitkering eindigt als het jongste kind 18 jaar wordt of niet langer tot het huishouden van desbetreffende ouder of verzorger behoort.

Op 26 maart jl. is er een wetsvoorstel aangenomen in de Eerste Kamer waardoor deze halfwezenuitkering voor nabestaanden met een kind jonger dan 18 jaar komt te vervallen.

Voor iedereen die op 1 april 2013 al recht had op een halfwezenuitkering – zoals bij u het geval is – wordt deze afgeschaft op 1 oktober 2013. Voor iedereen die na 1 april 2013 recht heeft gekregen  op een halfwezenuitkering, vervalt deze al op 1 juli 2013.

Echter, tegelijkertijd gaat voor deze groep de nabestaandenuitkering omhoog. De verhoging is even hoog als de halfwezenuitkering was, namelijk 20% van het netto minimumloon. De Anw-nabestaandenuitkering komt daarmee op 90% van het netto minimumloon voor iemand met een kind onder de 18 jaar en blijft 70% van het netto minimumloon als er geen kind onder de 18 jaar is.

Let op: Door deze integratie van de halfwezenuitkering met de nabestaandenuitkering gaan voor de halfwezenuitkering – voor wat betreft het ontvangen van de uitkering – dezelfde regels gelden als voor de nabestaandenuitkering. Dit betekent dat de halfwezenuitkering ook inkomensafhankelijk wordt en eindigt bij hertrouwen of samenwonen van de nabestaande.

Bron: Geld & Recht / Sociale Verzekeringsbank