Algemene informatie

slide-1

 

WANNEER NABESTAANDENZORG TELT

 

Bij administratieve / zakelijke ondersteuning kunt u denken aan:

 • het ordenen van de meest urgente administratieve zaken
 • melding van het overlijden aan verschillende instanties
 • erfrecht en nalatenschappen
 • bemiddeling bij het in contact komen met notaris, makelaar en/of accountant
 • het inkomen van de overledene afwikkelen o.a. overlijdensuitkering
 • bankzaken
 • verzekeringen opzeggen of aanpassen
 • het inkomen van de achterblijvende partner  o.a. nabestaandenpensioen en uitkeringen
 • belastingen ( fiscale zaken en erfzaken) en toeslagen
 • wijzigen en opzeggen  van contracten, abonnementen en lidmaatschappen
 • het afhandelen van lopende zaken, zoals facturen, post en dergelijke
 • enz.

De praktische hulp wordt aangeboden bij:

 • verwijzing naar hulpverleningsinstanties o.a. thuiszorg, hulp bij huishouden en maaltijdservice
 • begeleiding bij uitzoeken grafmonumenten en urnen
 • retourneren van hulpmiddelen in bruikleen
 • contact met verhuizers, boedelruimers
 • opruimen van de kleding en eventueel leegruimen van de woning
 • overige praktische nazorg waar u tegen aan loopt.

Ervaring leert dat in deze moeilijke en kwetsbare periode in het leven het niet wenselijk  is extra belast te zijn met de afhandeling van allerlei “noodzakelijke” administratieve rompslomp.

Daarom zet Sophia Nazorg zich in om de administratie overzichtelijk en hanteerbaar maken. Zodat u, als nabestaande, iets verlichter verder kunt. Letterlijk én figuurlijk, want door de praktische zorg uit handen te geven, schept u meer ruimte voor uw rouwverwerking.

 

Heeft u belangstelling voor onze aangeboden diensten? Zoek dan vrijblijvend contact, we staan u graag te woord.

Dat kunt u doen

via de mail  info@sophianazorg.nl

of de telefoon:  06 30567475 

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten van herinnering.

Het is verwijlen bij een brok leven en stilstaan bij de grote momenten van pijn en vreugde.

Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat waardevol is om het niet te vergeten.

Het is moeizaam de draden losmaken en uit het web van de belevenissen loskomen. Het is achterlaten met de zekerheid dat de herinneringen aan al het goede je voor altijd dierbaar zal blijven.

Leven is vanaf zijn geboorte voortdurend afscheid nemen, loshaken om voort te gaan, zichzelf verliezen om zichzelf te vinden, het risico nemen van de graankorrel om vruchten voort te brengen.

Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven: men leert het nooit. Gelovigen nemen nooit afscheid van Het leven.

Ward Bruyninckx