Nazorg in bedrijfsleven

NAZORG IN BEDRIJFSLEVEN         bovenkant foto

 

WERKGEVER

Werk vormt een belangrijk onderdeel tijdens het dagelijks leven van de nabestaande. Toch kan de werknemer een grote drempel ervaren om na de uitvaart weer aan het werk te gaan. Ook het ongemak kan groot zijn voor de werknemer om met zijn rouw zichtbaar op het werk te zijn. En omdat de werkomgeving zich vaak geen raad weet met een rouwende collega, voelt de nabestaande al gauw dat hij of zij een belasting vormt en zal vaak niet meer durven praten over het verlies. Dus het ondersteunen van een rouwende collega is niet altijd eenvoudig.

Wat kunt u als werkgever doen voor uw werknemer die getroffen wordt door zijn verlies en rouw?

Individuele begeleiding van medewerkers.

De nabestaandenzorg consulent van Sophia Nazorg kan uw medewerker direct na de uitvaart individueel begeleiden.

 • Het kan zijn een nazorggesprek bij de medewerker thuis, waarbij uitgaande van de persoonlijke situatie een checklist wordt gemaakt van wat er nog geregeld moet worden. Dus enerzijds een ondersteuning bij praktische zaken en anderzijds de aandacht voor de emotionele kant vanuit een non-directieve (onafhankelijke) context en benadering.
 • Een andere mogelijkheid is een begeleidingstraject ( eenmaal per week gedurende 6-8 weken ) om uw medewerker echt “bij te staan”. De werknemer krijgt informatie, inzicht en ondersteuning in zijn/haar rouwproces. Leert duidelijk te maken hoe hij/zij zich voelt in communicatie met anderen. Ziet in dat zijn/haar werk is een krachtbron die een positieve invloed kan hebben op het rouwproces.

Aandacht voor de rouw van medewerker is van wezenlijk belang voor het bedrijf. Bedrijven hebben veel baat bij een goede nabestaanden zorg bij hun medewerker. Het is vanzelfsprekend, dat een bedrijfscultuur die op een positieve manier aandacht besteedt aan de rouwervaring van de medewerker, de onderlinge vertrouwensband sterk bevordert. Voortvloeiend daaruit ontstaat hecht teamwork en een prettige werksfeer.

Dus een win – win situatie.

 

 

 

 

 

 

 

bedrijven

bedrijven-2