Verlies- en rouwbegeleiding

VERLIESCOUNSELING              bovenkant foto            f-2

 

Het verlies van mensen die ons dierbaar zijn heeft een grote impact. Daarbij breekt het gevecht los tussen verstand en gevoel. De vanzelfsprekendheid van het bestaan houdt even op en een moment van bezinning om weer grip te krijgen op het leven is noodzakelijk.

Rouw is als ervaring wel universeel, echter voor iedereen betekent het zoveel meer. Het rouwproces is uniek in kleur, intensiteit, verloop, duur, betekenis en uitingsvorm. Een ieder ervaart het rouwproces op zijn/haar eigen manier. Het verschilt van mens tot mens, verwijst als beeld naar het unieke en benadrukt daarmee de vingerafdruk van rouw.

Rouw zou niet bestaan als we ons niet zouden hechten aan diegene die wij lief hebben en ons mee verbinden. Verlies van een dierbare maakt ons duidelijk dat we kwetsbaar in het leven staan, niet alles onder controle hebben en dat zinloze en willekeurige rampen ons kunnen treffen. Onze manier van rouwen is een spiegelbeeld van wie we waren, zijn en zullen worden.

Rouw kan diverse gedaantevormen aannemen waardoor we niet altijd herkennen dat het om rouw gaat. Bij het verwerken van het verlies hebben we 4 instrumenten die ons hierbij helpen: ons lichaam, voelen, denken en handelen. Het uitgangspunt daarvan is, dat mensen in zichzelf de veerkracht hebben en over innerlijke hulpbronnen beschikken om op hun unieke manier met moeilijke levensomstandigheden  en crisissituaties om te gaan.

Hulp bij rouwverwerking kan o.a. ondersteunend zijn

 • als je zelf behoefte aan hebt
 • als de heftigheid van het rouwproces je gedurende langere tijd blijft overweldigen
 • als je voor je eigen gevoel niet verder komt
 • als je binnen je eigen kring weinig of geen ondersteuning ervaart
 • als het moeilijk blijft om opnieuw inhoud en zin aan je bestaan te geven

De rouwbegeleiding is een individuele en ondersteunende hulpverlening in uw rouwproces, die soms letterlijk en figuurlijk voelbaar is als het rouwarbeid. Verlies- en rouwbegeleider is meer een goede en betrouwbare gesprekspartner die passend aan uw tempo door de doolhof van uw rouwverwerking met u meeloopt. De verhouding tussen ons is open, respectvol en non-directief.  Als u er om vraagt dan kunt u weliswaar advies krijgen, maar u neemt altijd uw eigen beslissingen. Samen kijken we naar wat u wilt en nodig hebt en hoe u dit kunt bereiken. Alles wat u denkt en voelt mag er zijn, zodat u uiteindelijk een brug kunt slaan tussen verleden en toekomst.

Het aantal gesprekken is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maar vaak zijn we met 5 tot 7 gesprekken zo ver dat u klaar bent op eigen kracht verder te gaan. Het kan ook langer duren, en dan 12 – 15 sessies zijn niet ongewoon. Onze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk – beroepsmatig ben ik gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Rouwbegeleiding

Verlies maakt niet sterk , maar de worsteling die je aangaat met het verlies, kan je wel sterk maken. Geloof in jezelf, in je kracht die je hebt de kracht die jou door het leven leidt, door goede en door slechte tijden. Geloof in de verborgen kwaliteiten die je bezit en die je de juiste weg zullen wijzen.

IMG_1036

VERLIESCOUNSELING     zijkant foto 1      IMG_5454

VERLIESCOUNSELING     zijkant foto 2