Voor Nabestaanden

NABESTAANDEN

 

 

NAZORG

Een overlijden is altijd een zware beproeving voor de naaste familieleden. Juist in de eerste tijd, vaak gepaard gaande met intens verdriet en emotionele pijn om een dierbare, gevoelens waar op dat moment niet aan te ontsnappen valt, worden nabestaanden geconfronteerd met allerlei financiële en praktische zaken die rond de dood van hun dierbare moeten worden afgewikkeld. Er komt zoveel op u af waarbij zoveel aandacht en kennis van u is verreist, terwijl u lang niet genoeg energie voelt en uw hoofd er helemaal niet naar staat.

U heeft allerlei vragen over bijvoorbeeld: Wat heb ik allemaal te regelen? Waarmee moet ik beginnen? Welke instanties moet ik informeren? Wat zijn mijn rechten en plichten als nabestaande? Hoe is mijn nieuwe inkomenssituatie? Hoe is het met testament en belastingzaken?

Sophia Nazorg kan u helpen om de administratie inzichtelijk te maken, te ordenen of af te handelen. De begeleiding en ondersteuning verloopt op een betrouwbare en persoonlijke manier. En die vindt plaats, indien wenselijk, bij u thuis –  in uw vertrouwde omgeving.

WERKWIJZE

Tijdens een nabestaandengesprek, dat ongeveer 2 uur duurt, zal er in eerste instantie veel ruimte zijn om te praten over de overledene en het gemis. Daarnaast doen we samen met u een inventarisatiewerk, rekening houdend met al uw persoonlijke wensen naar benodigde hulp. Wij zullen dit aan de hand van een checklist met u door nemen. Dingen die geregeld moeten worden eisen volgorde van prioriteit en daar houden we ons aan. Het kan zijn dat u zelf de instanties informeert en wij helpen om de zakelijke/ administratieve kant te organiseren. Mocht dit een lastige opgave zijn, dan kunnen wij dit van u overnemen. Aansluitend kan desgewenst hulp op maat worden aangeboden per uurtarief.

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk en met geheimhoudingsplicht met uw gegevens om.

Bij afloop van onze dienstverlening evalueren we of de nazorg en ondersteuning naar tevredenheid is geweest of dat er nog behoefte is aan continuering. Natuurlijk staan wij daarna ook voor u klaar, zodat u ons altijd kunt raadplegen voor eventuele vragen rondom uw praktische zaken. Ook kunnen we u terzijde staan bij de emotionele verwerking  in de vorm van verliescounseling.

VERGOEDINGEN PARTICULIER

Informeer bij uw verzekeraar of de kosten van nabestaandenzorg worden vergoed.

VRIJBLIJVEND CONTACT

Mocht u op eigen initiatief gebruik willen maken van de dienst van Sophia Nazorg, dan kunt u het beste kort na de uitvaart contact op te nemen zowel telefonisch als per mail.

Nabestaandenzorg

Zij die het ergste hebben geleden spreken vaak, zwijgzaam, over het moment waarop de overheersing van pijn en gemis ophield, en rust verscheen…

Alle mensen herbergen die levende stilte, die bron van vrede, in het hart van hun bestaan.

Pam Brown

VOOR NABESTAANDEN  zijkant foto 1 dyn001_original_572_413_pjpeg_2530379_dd00658dd2ce7ef544ac7a8b32881bd1

VOOR NABESTAANDEN          zijkant foto 3

NABESTAANDEN